კვლევა-სპეციფიური ტრენინგი

უკან დაბრუნება

კვლევა-სპეციფიური ტრენინგის მიზანია კვლევის ცენტრის ინფორმაციული უზრუნველყოფა. სასწავლო კურსი მოიცავს კვლევის გუნდის ტრენინგს კვლევის პროტოკოლის, ბროშურის, ლაბორატორიის და ფარმაცევტული სახელმძღვანელოს მიხედვით.