აუდიტი

ჩვენი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს კვლევითი ცენტრების GCP და ლოჯისტიკური კომპანიების GDP აუდიტს საქართველოს მასშტაბით. ჩვენი სერტიფიცირებული აუდიტორები ფლობენ სამედიცინო/ფარმაცევტულ განათლებას და გამოცდილებას მრავალ კლინიკურ კვლევაში. 

ჩვენი უპირატესობებია:

-  მარტივი ლოჯისტიკა

- ქართველი აუდიტორები

- ადგილობრივი რეგულაციების საფუძვლიანი ცოდნა

- საერთაშორისო და პროექტ-სპეციფიური მოთხოვნების გათავისება.