გადაზიდვის სერვისი

ჩვენი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს კლინიკური კვლევის  პროდუქტის უსაფრთხოებას დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე ორგანიზაციის SOP-ების, სპონსორის და მარეგულურიებელი ორგანოების მოთხოვნებით და კარგი დისტრიბუციის პრაქტიკის (GDP) დაცვით.

ჩვენი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს კლინიკური კვლევის პროდუქტის უსაფრთხოებას დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე. ჩვენ გთავაზობთ გადაზიდვას ტემპერატურული კონტროლით ან მის გარეშე:

  • მშრალი ყინულით;
  • სამაცივრე ტემპერატურაზე;
  • ოთახის ტემპერატურაზე