მისია და ხედვა

ჩვენი მისიაა გავხადოთ საქართველო კლინიკური კვლევის ბაზარზე ერთ-ერთ ყველაზე საიმედო პარტნიორად ევროპულ ქვეყნებს შორის, შევქმნათ გლობალური სოციალური სიკეთე პროფესიონალიზმის მაღალი დონით და თანამედროვე განათლების გავრცელებით.


ჩვენი ხედვაა გავხდეთ ფარმაცევტული კომპანიებისა და საკონტრაქტო კვლევითი ორგანიზაციების საიმედო და ძლიერი პარტნიორები და უზრუნველვყოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება კლინიკური კვლევების მენეჯმეტში საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენი მოღვაწეობით გავხდეთ კვლევაში ჩართული პაციენტების მაღალკვალიფიციური მოვლის, საერთაშორისო გაიდლაინების შესაბამისობის დაცვისა და სანდო მონაცემების მიწოდების გარანტი.