მედიცინის დარგები

SMO-Pharmina-ს ჩატარებული აქვს I-IV ფაზის, ბიოექვივალენტობის და სამედიცინო მოწყობილობის 80-ზე მეტი კვლევა. SMO-Pharmina-ს დახმარებით საქართველოში გაიზარდა GCP სტანდარტით მომუშავე კვლევითი ცენტრების რიცხვი და დაახლოებით 2500-მა პაციენტმა მიიღო საერთაშორისო სტანდარტის მკურნალობა.