სიახლეები

GCP ტრენინგი - 13-17 მაისი, 2019

11 აპრილი, 2019

SMO-Pharmina და საქართველოს კლინიკურ მკვლევართა ასოციაცია 13-17 მაისს აცხადებენ კარგი კლინიკური პრაქტიკის (GCP) ტრენინგს კლინიკურ კვლევებში მონაწილეობით დაინტერესებული პირებისათვის. ეს არის ერთადერთი ქართულენოვანი GCP ტრენინგი, რომლის მიზანია კლინიკური კვლევის შესახებ ვალიდური ინფორმაცის მიწოდება, თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ინტეგრაცია და შესაბამისი უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ტრენინგზე დამატებითი ინფორმაციისთვის  იხილეთ.

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა - https://forms.gle/eWTY9uAbkvmvZYNt7