კვლევის კოორდინატორი

SMO -Pharmina-ს  ყველა კოორდინატორს აქვს სამედიცინო განათლება, სხვადასხვა ფაზის კლინიკურ კვლევაში მონაწილეობის გამოცდილება და თავისუფლად ფლობს ინგლისურ ენას. ჩვენი კოორდინატორები ტრენირებულნი არიან GCP სტანდარტის მიხედვით და აქვთ GCP ტრენინგის ჩატარების გამოცდილება.

კოორდინატორი კვლევის გუნდის წევრებს ეხმარება კვლევის ჩატარებისთვის  საჭირო ყველა აქტივობაში. კვლევის გუნდთან მჭიდრო თანამშრომლობით კოორდინატორი:

  • გეგმავს პაციენტის ვიზიტებს
  • ახდენს CRF-ის ზუსტ და დროულ შევსებას წყარო დოკუმენტაციის მიხედვით.
  • რეგულარულად ანახლებს საიტ-ფაილს
  • მართავს საკვლევ მედიკამენტთან დაკავშირებულ პროცედურებს
  • უზრუნველყოფს ბიოლოგიური ნიმუშების სწორ შეგროვებას და დამუშავებას
  • უზრუნველყოფს კვლევაში ჩართულ ყველა მხარესთან ეფექტურ კომუნიკაციას

SMO-ს კვლევის კოორდინატორის ჩართულობა უადვილებს კვლევის გუნდს მუშაობას და სპონსორს აძლევს ზუსტი და დროული მონაცემების მიღების გარანტიას.