შესყიდვები

უკან დაბრუნება

საჭიროების შემთხვევაში, SMO-Pharmina უზრუნველყოფს კლინიკებში კვლევისთვის საჭირო დამხმარე მედიკამენტების და სამედიცინო მასალების შესყიდვა-მიწოდებას.