პაციენტების შერჩევა

უკან დაბრუნება

SMO-Pharmina მეთვალყურეობას უწევს კვლევით ცენტრებში პაციენტების ჩართვის სიხშირეს და საჭიროების შემთხვევაში, სთავაზობს შესაფერისი პაციენტების მოზიდვას რეფერალური კლინიკების და ექიმების ფართო ქსელის საშუალებით.